Data van onze volgende milonga's

2018
Datum DJ
Zondag 21 Januari Bart D
Zondag 18 Februari Pancho
Zondag 18 Maart Luc
Zondag 15 April Bart D
Zondag 20 Mei Pancho
Zondag 17 Juni Bart D
Onze milonga's gaan steeds door van 15h tot 20h in de zaal:
Ontmoetingscentrum Winkelomheide Kemeldijk 5 - 2440 Winkelomheide-Geel