Data van onze volgende milonga

Onze milonga's gaan steeds door van 15h tot 20h in de zaal:
Ontmoetingscentrum Winkelomheide Kemeldijk 5 - 2440 Winkelomheide-Geel